Missie en doelstellingen

Missie

Vlamo wil de instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen laten bloeien.

Visie

Vlamo, de Vlaamse amateurmuziekorganisatie, stimuleert en promoot de actieve muziekbeoefening binnen de brede samenleving en draagt bij tot de ontwikkeling van amateurmuzikanten en muziekverenigingen door hen professioneel te ondersteunen en te inspireren. Muziek maken is verbinden. Daarom is Vlamo naast een artistieke werkplaats ook een ontmoetingsplaats waar mensen, verenigingen en gemeenschappen hun banden versterken. Gedreven door de passie voor muziek willen we samen duurzaam vooruit.

Waarden

Passie                          daadkracht, enthousiasme, positieve en constructieve ingesteldheid

Innovatief                    creatief, artistiek, cultureel, duurzaam

Ledengericht               professioneel, deskundig

Ontmoeten                 verenigen, sociaal, maatschappelijk

Wat doet Vlamo?

Vlamo staat ten dienste van alle instrumentale muziekgroepen die op een niet-professionele manier bezig zijn. Ook individuele muzikanten zijn welkom. (We maken wel een uitzondering voor pop-, rock-, jazz- en folkmuzikanten: die kunnen terecht bij de collega's van Poppunt en Muziekmozaïek).

Vlamo organiseert

·         vorming: play-ins, muziekkampen, workshops, studiedagen en -avonden,...

·         evenementen: wedstrijden, festivals en andere

Vlamo adviseert

over aspecten van het verenigingsleven: vzw of feitelijke vereniging, statuut van de kunstenaar, statuut van de vrijwilliger, fiscale verplichtingen, boekhouding, auteurs- en reproductierechten (Sabam, Reprobel, billijke vergoeding, Semu,...)

Vlamo communiceert en informeert

.          Vlamo zorgt voor een tweemaandelijks tijdschrift Klankbord

·         Vlamo beschikt over een uitgebreid documentatiecentrum

Vlamo ondersteunt

·         artistieke en organisatorische ondersteuning: deskundigen helpen uw groep bij specifieke problemen

·         Vlamo voorziet een uitgebreid verzekeringspakket voor de leden