Klankbord digitaal

De weergave van de digitale Klankborden op mobiele toestellen staat op punt.
Veel leesplezier.
Het eerste nummer van 2017 wordt nog herwerkt.